Chính sách bảo mật

Chúng tôi là ai

Văn bản được đề xuất: Địa chỉ website là: https://keonhacai.ing

Bình luận

Văn bản được đề xuất: Khi người truy cập gửi bình luận trên trang web, chúng tôi thu thập dữ liệu mà họ nhập vào biểu mẫu bình luận, cùng với địa chỉ IP của họ và chuỗi user agent của trình duyệt, nhằm hỗ trợ việc phát hiện thư rác.

Một chuỗi định danh ẩn danh (còn được gọi là hash) được tạo từ địa chỉ email của bạn có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để kiểm tra xem bạn có sử dụng dịch vụ đó hay không. Bạn có thể tìm hiểu chính sách bảo mật của dịch vụ Gravatar tại đây. Sau khi bình luận của bạn được chấp nhận, ảnh hồ sơ của bạn sẽ được hiển thị công khai cùng với bình luận của bạn.

Media

Văn bản được đề xuất: Nếu bạn tải hình ảnh lên trang web, bạn nên cân nhắc không kèm theo dữ liệu vị trí nhúng (EXIF GPS) trong hình ảnh. Điều này giúp đảm bảo rằng khách truy cập vào trang web không thể trích xuất hoặc sử dụng thông tin vị trí từ các hình ảnh trên trang web.

Cookies

Văn bản được đề xuất: Nếu bạn viết bình luận trên trang web, bạn sẽ cần cung cấp tên, địa chỉ email, và địa chỉ website để lưu vào cookie. Thông tin này giúp tiết kiệm thời gian bằng cách tự động điền các trường này khi bạn viết bình luận lần sau. Cookie này sẽ được lưu trong một năm.

Khi truy cập trang đăng nhập, chúng tôi sẽ tạo một cookie tạm thời để kiểm tra xem trình duyệt của bạn có hỗ trợ cookie hay không. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và sẽ tự động xóa khi bạn đóng trình duyệt.

Sau khi đăng nhập, chúng tôi sẽ tạo và lưu một số cookie để ghi nhớ thông tin đăng nhập và cài đặt hiển thị. Thông tin đăng nhập mới nhất sẽ được lưu trong vòng hai ngày, trong khi lựa chọn hiển thị mới nhất sẽ được lưu trong một năm. Nếu bạn chọn tùy chọn “Nhớ tôi”, thông tin đăng nhập sẽ được lưu trong hai tuần. Khi bạn đăng xuất, thông tin cookie đăng nhập sẽ bị gỡ bỏ.

Khi bạn chỉnh sửa hoặc công bố một bài viết, một cookie bổ sung sẽ được tạo và lưu trữ trong trình duyệt. Cookie này chỉ chứa ID của bài viết bạn đã sửa và không chứa thông tin cá nhân. Cookie sẽ tự động hết hạn sau 24 giờ.

Nội dung nhúng từ website khác

Văn bản được đề xuất: Trên trang web này, các bài viết có thể chứa nội dung được nhúng từ các nguồn bên ngoài như video, hình ảnh, hoặc bài viết. Các nội dung này được nhúng từ các trang web khác và sẽ hoạt động tương tự như khi bạn trực tiếp truy cập vào trang web đó.

Các trang web này có thể thu thập thông tin về bạn, sử dụng cookie, nhúng công cụ theo dõi từ bên thứ ba, và theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng. Điều này bao gồm theo dõi việc tương tác của bạn với nội dung nhúng trong trường hợp bạn có tài khoản và đã đăng nhập trên trang web đó.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai

Văn bản được đề xuất: Trong trường hợp bạn yêu cầu đặt lại mật khẩu, địa chỉ IP của bạn sẽ được đính kèm trong email đặt lại.

Dữ liệu của bạn tồn tại bao lâu

Văn bản được đề xuất: Để đảm bảo khả năng tự động nhận dạng và chấp nhận bình luận một cách hiệu quả, chúng tôi sẽ lưu giữ bình luận cùng với siêu dữ liệu liên quan mà không giới hạn thời gian. Điều này giúp chúng tôi duyệt nhanh chóng bình luận và tránh việc chúng bị chờ đợi trong hàng đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đã đăng ký trên trang web của chúng tôi, chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng. Tất cả người dùng đều có quyền truy cập để xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình vào bất kỳ thời điểm nào (trừ trường hợp không thể thay đổi tên người dùng). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin này theo quy định.

Các quyền nào của bạn với dữ liệu của mình

Văn bản được đề xuất: Nếu bạn đã tạo tài khoản trên trang web này hoặc đã đăng lại nhận xét, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp một bản tóm tắt dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về bạn, bao gồm tất cả thông tin mà bạn đã chia sẻ với chúng tôi. Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi đã thu thập về bạn. Tuy nhiên, điều này không áp dụng cho bất kỳ dữ liệu nào mà chúng tôi phải tiếp tục lưu giữ theo yêu cầu hành chính, pháp lý hoặc vì lý do bảo mật. Chính sách bảo mật

Dữ liệu của bạn được gửi đến đâu

Văn bản được đề xuất: Nhận xét của khách (không phải là thành viên) có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ tự động nhận diện thư rác. Chính sách bảo mật