Điều khoản dịch vụ

1.Giới thiệu

Chào mừng bạn đến Keonhacai (“Công ty”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”, “chúng tôi”)!

Các Điều khoản Dịch vụ này (“Điều khoản”, “Điều khoản Dịch vụ”) chi phối việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi tại https://keonhacai.food/ (gọi chung hoặc gọi riêng là “Dịch vụ”) được vận hành bởi Keonhacai.

Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi cũng ảnh hưởng đến việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và giải thích cách chúng tôi thu thập, bảo vệ và tiết lộ thông tin từ việc bạn truy cập các trang web của chúng tôi.

Bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với các Điều khoản và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi (gọi chung là “Thỏa thuận”). Bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Thỏa thuận và đồng ý tuân theo chúng.

Nếu bạn không đồng ý với Thỏa thuận (hoặc không thể tuân theo chúng), bạn không được sử dụng Dịch vụ. Tuy nhiên, chúng tôi đánh giá cao ý kiến của bạn, vì vậy nếu bạn có bất kỳ phản hồi hoặc bedề nghị nào, vui lòng cho chúng tôi biết bằng cách gửi email tới địa chỉ [email protected]. Các Điều khoản này áp dụng cho tất cả khách truy cập, người dùng và những người khác có ý định truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

2.truyền thông

Bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý nhận thông tin cập nhật, tài liệu tiếp thị, quảng cáo và các thông tin khác mà chúng tôi có thể gửi. Tuy nhiên, bạn có quyền lựa chọn không nhận một hoặc tất cả các thông tin liên lạc này từ chúng tôi bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký hoặc gửi email tới địa chỉ [email protected].

3.Mua hàng

Nếu bạn muốn mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được cung cấp thông qua Dịch vụ (“Mua sắm”), có thể yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin cụ thể về Giao dịch mua của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở số thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, ngày hết hạn của thẻ, địa chỉ thanh toán và thông tin giao nhận của bạn.

Bạn cam kết và đảm bảo rằng: (i) bạn có quyền sử dụng hợp pháp bất kỳ thẻ hoặc phương thức thanh toán nào liên quan đến bất kỳ Giao dịch mua nào; và (ii) thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi là chính xác, đúng, và đầy đủ.

Chúng tôi có thể tận dụng các dịch vụ của các bên thứ ba để hỗ trợ quá trình thanh toán và hoàn tất giao dịch Mua sắm. Bằng cách cung cấp thông tin của bạn, bạn ủy quyền cho chúng tôi việc chia sẻ thông tin này với các bên thứ ba theo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Chúng tôi có quyền từ chối hoặc hủy đơn đặt hàng của bạn vào bất kỳ thời điểm nào vì nhiều lý do, bao gồm nhưng không giới hạn ở: tính sẵn có của sản phẩm hoặc dịch vụ, sai sót trong mô tả hoặc giá cả của sản phẩm hoặc dịch vụ, sai sót trong đơn đặt hàng của bạn hoặc các lý do khác.

Chúng tôi có quyền từ chối hoặc hủy đơn đặt hàng của bạn nếu có sự nghi ngờ về gian lận, giao dịch trái phép hoặc vi phạm pháp luật.

4.Cuộc thi, rút ​​thăm trúng thưởng và khuyến mãi

Mọi cuộc thi, rút thăm trúng thưởng hoặc các chương trình khuyến mãi khác (gọi tắt là “Khuyến mãi”) được cung cấp thông qua Dịch vụ có thể dưới sự điều chỉnh của các quy tắc riêng biệt, độc lập với Điều khoản Dịch vụ này. Trong trường hợp bạn tham gia vào bất kỳ Chương trình Khuyến mãi nào, xin vui lòng kiểm tra cẩn thận các quy định hiện hành và Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Nếu có bất kỳ xung đột nào giữa quy định của Khuyến mãi và Điều khoản Dịch vụ này, thì quy định của Chương trình Khuyến mãi sẽ được ưu tiên áp dụng.

5.đăng ký

Có một số phần của Dịch vụ sẽ được tự động tạo hóa đơn dựa trên việc bạn đăng ký (“(các) Đăng ký”). Hóa đơn sẽ được lập trước theo lịch định kỳ cụ thể (“Chu kỳ thanh toán”). Thời gian và tần suất của Chu kỳ thanh toán sẽ phụ thuộc vào loại gói đăng ký bạn đã chọn khi thực hiện Đăng ký.

Kết thúc mỗi Chu kỳ thanh toán, Đăng ký của bạn sẽ được gia hạn tự động dưới các điều kiện giống nhau, trừ khi bạn tự hủy Đăng ký hoặc khi Keonhacai hủy Đăng ký. Bạn có thể thực hiện việc hủy gia hạn Đăng ký thông qua trang quản lý tài khoản trực tuyến của bạn hoặc bằng cách liên hệ với đội ngũ hỗ trợ khách hàng tại địa chỉ email [email protected].

Để xử lý thanh toán cho đăng ký của bạn, cần phải sử dụng một phương thức thanh toán hợp lệ. Bạn phải cung cấp cho Keonhacai thông tin thanh toán chính xác và đầy đủ, bao gồm tên đầy đủ, địa chỉ, tiểu bang, mã bưu chính hoặc mã zip, số điện thoại, và thông tin về phương thức thanh toán hợp lệ. Bằng cách cung cấp thông tin thanh toán như vậy, bạn tự động ủy quyền cho Keonhacai việc tính toán tất cả các khoản phí Đăng ký thông qua tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương tiện thanh toán nào có sẵn.

Nếu việc thanh toán tự động không thực hiện được vì bất kỳ lý do gì, Keonhacai có quyền chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ mà không cần thông báo trước.

6.Dùng thử miễn phí

Keonhacai có thể, theo quyết định riêng của mình, cung cấp Đăng ký dùng thử miễn phí trong một khoảng thời gian giới hạn (“Dùng thử miễn phí”).

Có thể bạn sẽ cần cung cấp thông tin thanh toán cá nhân để đăng ký sử dụng dịch vụ thử nghiệm miễn phí.

Nếu bạn nhập thông tin thanh toán của mình khi đăng ký Dùng thử miễn phí, bạn sẽ không bị Keonhacai tính phí cho đến khi hết hạn Dùng thử miễn phí. Vào ngày cuối của giai đoạn Dùng thử miễn phí, trừ khi bạn hủy đăng ký, bạn sẽ tự động bị tính phí đăng ký theo loại đăng ký bạn đã lựa chọn.

Bất cứ lúc nào và không cần thông báo, Keonhacai có quyền (i) sửa đổi Điều khoản dịch vụ của ưu đãi Dùng thử miễn phí hoặc (ii) hủy ưu đãi Dùng thử miễn phí đó.

7.Thay đổi phí

Keonhacai, theo quyết định riêng của mình và bất cứ lúc nào, có thể sửa đổi phí Đăng ký cho các Đăng ký. Tất cả các sự thay đổi liên quan đến phí Đăng ký sẽ có hiệu lực kể từ cuối Chu kỳ Thanh toán hiện tại.

Keonhacai, chúng tôi cam kết sẽ thông báo cho bạn trước về bất kỳ thay đổi nào về phí Đăng ký một cách hợp lý. Điều này sẽ cung cấp cho bạn cơ hội để chấm dứt Đăng ký trước khi các thay đổi đó có hiệu lực.

Vui lòng lưu ý rằng việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi thay đổi phí Đăng ký có hiệu lực sẽ được coi là sự đồng ý của bạn để thanh toán số tiền phí Đăng ký đã được điều chỉnh.

8.hoàn lại tiền

Chúng tôi hoàn lại tiền cho các Hợp đồng trong vòng 30 ngày mua ban đầu của Hợp đồng.

9.Nội dung

Dịch vụ của chúng tôi cho phép bạn đăng, liên kết, lưu trữ, chia sẻ và cung cấp một loạt thông tin, văn bản, đồ họa, video hoặc tài liệu khác (gọi chung là “Nội dung”). Bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm về Nội dung mà bạn đăng lên hoặc chia sẻ thông qua Dịch vụ, bao gồm việc đảm bảo tính hợp pháp, đáng tin cậy và phù hợp của Nội dung đó.

Bằng cách đăng Nội dung trên hoặc thông qua Dịch vụ, Bạn tuyên bố và cam đoan như sau:

(i) Nội dung đó là của bạn hoặc bạn có quyền sở hữu nó và/hoặc bạn có quyền sử dụng nội dung đó, cũng như bạn có quyền cấp cho chúng tôi các quyền và giấy phép như đã được quy định trong các Điều khoản này.

(ii) Việc đăng Nội dung của bạn trên hoặc thông qua Dịch vụ được thực hiện mà không vi phạm quyền riêng tư, quyền công khai, bản quyền, quyền hợp đồng thời hoặc bất kỳ quyền nào khác của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào. Chúng tôi có quyền chấm dứt tài khoản của bất kỳ người hoặc tổ chức nào.”

Bạn giữ lại tất cả các quyền đối với Nội dung mà bạn gửi, đăng hoặc hiển thị trên hoặc thông qua Dịch vụ và bạn chịu trách nhiệm bảo vệ những quyền đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý đối với Nội dung mà bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào đăng trên hoặc thông qua Dịch vụ.

Tuy nhiên, bằng cách đăng Nội dung thông qua Dịch vụ, bạn cấp cho chúng tôi quyền và giấy phép sử dụng, chỉnh sửa, công khai, hiển thị công khai, tái sản xuất và phân phối Nội dung đó thông qua Dịch vụ. Bạn đồng ý rằng giấy phép này bao gồm quyền cho chúng tôi cung cấp Nội dung của bạn cho những người dùng khác sử dụng Dịch vụ, những người cũng phải tuân theo các Điều khoản này.

Keonhacai có quyền nhưng không có nghĩa vụ giám sát và chỉnh sửa tất cả Nội dung do người dùng cung cấp.

Ngoài ra, Nội dung được tìm thấy trên hoặc thông qua Dịch vụ này là tài sản của Keonhacai hoặc được sử dụng với sự cho phép. Bạn không được phân phối, chỉnh sửa, truyền tải, tái sử dụng, tải về, đăng lại, sao chép hoặc sử dụng Nội dung nêu trên, cả toàn bộ hoặc một phần, với mục đích thương mại hoặc cá nhân, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ phía chúng tôi.

10.Sử dụng bị cấm

Bạn chỉ được sử dụng Dịch vụ cho các mục đích hợp pháp và phải tuân thủ Điều khoản. Bạn cam kết không thực hiện các hành vi sau khi sử dụng Dịch vụ:

 1. Vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định nào của quốc gia hoặc quốc tế, theo bất kỳ cách nào.
 2. Sử dụng Dịch vụ để tạo ra, lan truyền hoặc cố gắng tạo ra hoặc lan truyền nội dung không phù hợp đến trẻ vị thành niên hoặc bằng cách khác gây hại cho họ.
 3. Truyền tải hoặc yêu cầu gửi bất kỳ tài liệu quảng cáo hoặc khuyến mại nào, bao gồm mọi loại thư rác, thư dây chuyền, thư rác hoặc các hình thức khuyến mại tương tự.
 4. Giả mạo hoặc cố gắng giả mạo Công ty, nhân viên của Công ty, người dùng khác hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác.
 5. Xâm phạ quyền của người khác hoặc thực hiện các hành vi có thể được coi là bất hợp pháp, đe dọa, gian lận hoặc có hại, hoặc liên quan đến bất kỳ mục đích hoặc hoạt động bất hợp pháp, bất hợp pháp, gian lận hoặc có hại nào.
 6. Tomar qualquer outra ação que possa restringir ou inibir o uso ou aproveitamento dos Serviços por qualquer outra pessoa ou que determinemos que possa ser prejudicial ou ofensiva à Empresa ou aos usuários dos Serviços ou expô-los a responsabilidades.

Ngoài ra, bạn đồng ý không:

 1. Usar os Serviços de uma maneira que possa causar interrupção, sobrecarga, dano ou prejuízo dos Serviços ou interferir no uso dos Serviços por qualquer outra pessoa, inclusive através do envolvimento em atividades de cronometragem por meio de seus Serviços.
 2. Cấm sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc quy trình nào gây trở ngại cho hoạt động bình thường của Dịch vụ.
 3. Cấm sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc quy trình nào gây trở ngại cho hoạt động bình thường của Dịch vụ.
 4. Đưa vào Dịch vụ bất kỳ vi-rút, trojan, sâu, bom logic hoặc tài liệu nào khác có tính độc hại hoặc có hại về mặt công nghệ.
 5. Tuyệt đối không được cố gắng truy cập trái phép, can thiệp, làm hỏng hoặc làm gián đoạn bất kỳ phần nào của Dịch vụ, máy chủ lưu trữ Dịch vụ hoặc bất kỳ máy chủ, máy tính hoặc cơ sở dữ liệu nào được kết nối với Dịch vụ.
 6. Nghiêm cấm tấn công Dịch vụ bằng tấn công từ chối dịch vụ hoặc tấn công từ chối dịch vụ phân tán.
 7. Không được thực hiện bất kỳ hành động nào có khả năng gây tổn hại hoặc làm sai lệch xếp hạng của Công ty.
 8. Can thiệp vào hoạt động bình thường của Dịch vụ.

11.phân tích

Chúng tôi có thể tận dụng dịch vụ của một đối tác thứ ba để theo dõi và phân tích việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

12.Không được sử dụng bởi trẻ vị thành niên

Dịch vụ chỉ dành cho cá nhân có ít nhất mười tám (18) tuổi để truy cập và sử dụng. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn cam kết và tuyên bố rằng bạn đã đủ mười tám (18) tuổi và có đầy đủ thẩm quyền, quyền và khả năng hợp pháp để tham gia vào thỏa thuận này và tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện của Điều khoản này. Nếu bạn chưa đủ mười tám (18) tuổi, bạn không được phép truy cập và sử dụng Dịch vụ.

13.tài khoản

Khi bạn tạo tài khoản với chúng tôi, bạn phải xác nhận rằng bạn đã đủ 18 tuổi và cam kết cung cấp cho chúng tôi thông tin chính xác, đầy đủ và luôn cập nhật. Việc cung cấp thông tin không chính xác, không đầy đủ hoặc không cập nhật có thể dẫn đến việc chấm dứt tài khoản của bạn trên Dịch vụ ngay lập tức.

Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản và mật khẩu của mình. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc hạn chế quyền truy cập vào máy tính và/hoặc tài khoản của bạn.

Bạn đồng tình rằng bạn phải chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động hoặc hành động xảy ra dưới tài khoản và/hoặc mật khẩu của bạn, dù mật khẩu đó thuộc về Dịch vụ của chúng tôi hay dịch vụ của bên thứ ba. Trong trường hợp bạn phát hiện bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật hoặc sử dụng trái phép tài khoản của bạn, bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức.

Hãy tránh sử dụng tên người dùng hoặc tên của cá nhân hoặc tổ chức khác một cách không hợp pháp để sử dụng, tên hoặc nhãn hiệu chịu bất kỳ quyền nào của họ mà không có sự cho phép thích hợp. Đừng chọn tên người dùng có nội dung xúc phạm, thô tục hoặc tục tĩu.

Chúng tôi có quyền từ chối cung cấp dịch vụ, chấm dứt tài khoản, xóa hoặc chỉnh sửa nội dung hoặc hủy đơn đặt hàng theo quyết định riêng của chúng tôi.

14.Sở hữu trí tuệ

Sửa đổi văn bản: Dịch vụ và nội dung gốc của chúng (trừ Nội dung do người dùng cung cấp) cùng với các tính năng và chức năng hiện có và sẽ phát triển trong tương lai vẫn là tài sản độc quyền của Keonhacai và các nhà cấp phép của Keonhacai. Dịch vụ này được bảo vệ bởi các quyền sở hữu trí tuệ, thương hiệu và các luật pháp khác, cả ở nội địa và quốc tế. Chúng tôi không cho phép việc sử dụng nhãn hiệu của chúng tôi liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản từ chúng tôi của Keonhacai.

15.Chính sách bản quyền

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Chính sách của chúng tôi là phản hồi mọi khiếu nại liên quan đến việc vi phạm bản quyền hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác (“Vi phạm”) của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào đối với nội dung được đăng trên Dịch vụ của chúng tôi.

Nếu bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền thay mặt cho một người và bạn tin rằng tác phẩm có bản quyền đã bị sao chép theo cách cấu thành hành vi vi phạm bản quyền, vui lòng gửi khiếu nại của bạn qua email tới [email protected], với chủ đề dòng: “Vi phạm bản quyền” và bao gồm trong khiếu nại của bạn mô tả chi tiết về Vi phạm bị cáo buộc như chi tiết bên dưới, trong “Thông báo và thủ tục DMCA cho khiếu nại vi phạm bản quyền”

Bạn có thể phải chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại, bao gồm cả chi phí và phí luật sư, phát sinh từ các khiếu nại về xuyên tạc hoặc thiếu thiện ý liên quan đến việc vi phạm bất kỳ nội dung nào được tìm thấy trên và/hoặc thông qua Dịch vụ liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ của bạn.

16.Thông báo DMCA và Thủ tục Khiếu nại Vi phạm Bản quyền

Để gửi thông báo theo Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ (DMCA), vui lòng cung cấp thông tin sau cho Đại lý bản quyền của chúng tôi bằng văn bản (xem 17 U.S.C 512(c)(3) để biết thêm chi tiết):

 1. Chữ ký điện tử hoặc chữ ký vật lý của người được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu quyền lợi của bản quyền.
 2. Mô tả về tác phẩm có bản quyền mà bạn cho rằng đã bị vi phạm, bao gồm URL (nghĩa là địa chỉ trang web) của vị trí nơi tác phẩm có bản quyền hoặc bản sao của tác phẩm có bản quyền đang tồn tại.
 3. Nhận dạng URL hoặc vị trí cụ thể khác trên Dịch vụ nơi bạn cho rằng vi phạm diễn ra.
 4. Địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn.
 5. Một tuyên bố của bạn rằng bạn thực sự tin rằng việc sử dụng đang tranh chấp không được chủ sở hữu bản quyền, đại lý của chủ sở hữu bản quyền, hoặc luật pháp cho phép.
 6. Tuyên bố của bạn, được đưa ra theo hình phạt nếu khai man, rằng thông tin trong thông báo của bạn là chính xác và bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền.

Bạn có thể liên hệ với Đại lý bản quyền của chúng tôi qua email tại [email protected]

17.Báo cáo lỗi và phản hồi

Nếu bạn muốn gửi cho chúng tôi ý kiến, góp ý hoặc thông tin liên quan đến lỗi, đề xuất cải tiến, ý tưởng, vấn đề, khiếu nại hoặc bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi (“Phản hồi”), vui lòng gửi chúng trực tiếp đến địa chỉ email [email protected] hoặc thông qua các trang web và công cụ của bên thứ ba. Khi bạn gửi Phản hồi, bạn đồng ý với những điều sau:

 1. Bạn không giữ lại, yêu cầu hoặc tuyên bố bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền, tiêu đề hoặc lợi ích nào khác đối với Phản hồi.
 2. Công ty có thể có ý tưởng phát triển tương tự như Phản hồi của bạn.
 3. Chúng tôi đáp ứng những phản hồi không bao gồm thông tin bí mật hoặc thông tin độc quyền từ bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.
 4. Công ty không có nghĩa vụ bảo mật đối với Phản hồi.

Nếu theo luật hiện hành, không thể chuyển quyền sở hữu đối với Phản hồi, bạn cấp cho Công ty và các chi nhánh của Công ty quyền sử dụng độc quyền, có thể chuyển nhượng, không thể thu hồi, miễn phí, có thể cấp phép lại, không giới hạn và vĩnh viễn (bao gồm sao chép, sửa đổi, tạo, sao chép, xuất bản, phân phối và thương mại hóa các tác phẩm phái sinh (bất kể hình thức) từ phản hồi này cho mục đích nào.

18.Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể bao gồm liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba mà Keonhacai không sở hữu hoặc kiểm soát.

Keonhacai không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách quyền riêng tư hoặc thông lệ của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba. Chúng tôi không đảm bảo các dịch vụ của bất kỳ tổ chức/cá nhân nào trong số này hoặc trang web của họ.

Ví dụ, phác thảo Điều khoản sử dụng đã được tạo ra bằng cách sử dụng ứng dụng web miễn phí Nhà sản xuất chính sách, một công cụ tạo tài liệu pháp lý chất lượng cao. Công cụ Tạo Điều khoản và Điều kiện của nhà sản xuất chính sách là một ứng dụng dễ sử dụng và miễn phí, giúp bạn tạo ra các mẫu Điều khoản dịch vụ tiêu chuẩn tuyệt vời cho trang web, blog, cửa hàng thương mại điện tử hoặc ứng dụng của bạn.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng công ty không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ nào có trên hoặc thông qua các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba đó.

Chúng tôi khuyến cáo bạn đọc và tuân theo điều khoản dịch vụ và chính sách quyền riêng tư của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba nào mà bạn truy cập.

19.Từ chối bảo hành

Các dịch vụ được cung cấp bởi công ty này theo nguyên trạng và tình trạng sẵn có. Công ty không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào, có tính rõ ràng hoặc ngụ ý, đối với hoạt động cung cấp dịch vụ, hoặc về thông tin, nội dung, hoặc tài liệu đi kèm trong đó. Bạn đồng ý rõ ràng rằng bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng dịch vụ này, bao gồm nội dung và bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào có được thông qua chúng tôi.

Cả công ty và những cá nhân liên quan đến công ty không cam kết hoặc đại diện rằng dịch vụ sẽ đầy đủ, an toàn, đáng tin cậy, chất lượng, hoặc chính xác, hoặc sẵn có. Hạn chế không chỉ giới hạn ở những điều đã nêu, công ty và những cá nhân liên quan cũng không cam kết hoặc đảm bảo rằng dịch vụ, nội dung của chúng, hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào có được thông qua dịch vụ sẽ chính xác, đáng tin cậy, không bị lỗi hoặc không bị gián đoạn.

Cũng không cam kết rằng lỗi sẽ được khắc phục, rằng dịch vụ hoặc máy chủ cung cấp không chứa virus hoặc các thành phần có hại khác, hoặc rằng dịch vụ hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào có được thông qua dịch vụ sẽ đáp ứng các yêu cầu hoặc kỳ vọng của bạn.

Do đó, công ty từ chối mọi cam kết dưới mọi hình thức, bất kể rõ ràng hoặc ngụ ý, theo luật, hoặc khác, bao gồm nhưng không giới hạn cam kết về khả năng bán được, không vi phạm, và sự phù hợp với mục đích cụ thể.

Những điều này không ảnh hưởng đến bất kỳ cam kết nào mà không thể loại trừ hoặc hạn chế theo luật hiện hành.

20.Trách nhiệm hữu hạn

Trừ khi có quy định nào trong luật pháp cấm, bạn cam kết sẽ miễn trừ chúng tôi và tất cả các viên chức, giám đốc, nhân viên, và đại lý của chúng tôi khỏi mọi thiệt hại gián tiếp, trách nhiệm, đặc biệt, ngẫu nhiên, hoặc tuyệt đối nào, dù phát sinh trong bất kỳ tình huống nào (bao gồm cả phí luật sư và tất cả các chi phí liên quan đến tố tụng và trọng tài, hoặc các quá trình tư pháp và kháng cáo, nếu có, dù liệu việc kiện tụng hoặc trọng tài đã được thiết lập hay chưa), bất kể nó xuất phát từ hành vi theo hợp đồng, sơ suất, hoặc hành vi khác, hoặc từ việc thực hiện hoặc vi phạm liên quan đến thỏa thuận này.

Pháp luật

Điều này bao gồm mọi hao hụt liên quan đến tinh tích cá nhân hoặc tổn hại tài sản phát sinh từ việc thực hi Đúng vậy, đó là chuyện không có tiếng nổ thì bạn biết chuyện gì sẽ xảy ra trên, bạn không biết bạn đang nói về cái gì đâu.t hại như vậy. Trừ khi bị luật pháp cấm, nếu công ty phát hiện có nhiệm vụ pháp lý.

21. Chấm dứt

Chúng tôi có quyền chấm dứt hoặc tạm ngừng tài khoản của bạn và từ chối truy cập vào Dịch vụ mà không cần thông báo trước hoặc chịu trách nhiệm pháp lý, theo quyết định của riêng chúng tôi, vì bất kỳ lý do nào và không bị ràng buộc bởi bất kỳ hạn chế nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, vi phạm Điều khoản sử dụng.

Nếu bạn muốn đóng tài khoản của mình, chỉ cần dừng việc sử dụng Dịch vụ.

Tất cả các quy định của Điều khoản sử dụng, có tính cách cơ bản và vẫn hiệu lực sau khi tài khoản bị đóng, bao gồm, nhưng không giới hạn, các quy định về quyền sở hữu, miễn trách nhiệm, bảo hành, bồi thường và giới hạn trách nhiệm pháp lý.

22.Luật chi phối

Những Điều khoản này sẽ tuân theo và được giải thích theo pháp luật của Việt Nam, và luật áp dụng sẽ áp dụng cho thỏa thuận mà không xem xét sự xung đột giữa các quy định pháp luật.

Việc chúng tôi không thực hiện bất kỳ quyền hoặc quy định nào trong các Điều khoản này sẽ không được coi là từ bỏ những quyền đó. Nếu tòa án xem xét rằng bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này không hợp lệ hoặc không thể thi hành, thì những điều khoản còn lại trong các Điều khoản này vẫn giữ nguyên hiệu lực. Những Điều khoản này đại diện cho toàn bộ thỏa thuận giữa chúng tôi về Dịch vụ của chúng tôi và thay thế và thế chỗ mọi thỏa thuận trước đây mà có thể đã tồn tại giữa chúng tôi về Dịch vụ.

23.Thay đổi Dịch vụ

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc điều chỉnh Dịch vụ cũng như bất kỳ dịch vụ hoặc tài liệu nào chúng tôi cung cấp thông qua Dịch vụ, mà không cần thông báo trước. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu, vì bất kỳ lý do nào, Dịch vụ hoặc một phần nào đó của Dịch vụ trở nên không khả dụng vào bất kỳ thời điểm hoặc trong bất kỳ khoảng thời gian nào.

Đôi khi, chúng tôi có thể áp đặt hạn chế quyền truy cập vào một số phần của Dịch vụ hoặc toàn bộ Dịch vụ đối với người dùng, bao gồm cả những người dùng đã đăng ký, tùy theo quyết định của chúng tôi.

24.Sửa đổi Điều khoản

Chúng tôi giữ quyền điều chỉnh Điều khoản bất cứ lúc nào bằng cách công bố các thay đổi trên trang web này. Bạn có trách nhiệm xem xét Điều khoản này định kỳ.

Bằng việc tiếp tục sử dụng Nền tảng sau khi chúng tôi công bố các sửa đổi Điều khoản, bạn ngầm hiểu và đồng ý với những thay đổi đó. Để đảm bảo tuân thủ, bạn nên thường xuyên kiểm tra trang này để cập nhật với các thay đổi, bởi vì chúng sẽ có hiệu lực đối với bạn.

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ Điều khoản sửa đổi nào, bạn sẽ không được phép tiếp tục sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

25.Miễn trừ 

Nếu Công ty từ bỏ bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào được quy định trong Điều khoản, điều này sẽ không được hiểu là việc từ bỏ thêm hoặc tiếp tục từ bỏ điều khoản hoặc điều kiện đó hoặc từ bỏ bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào khác. Bất kỳ sự thất bại nào của Công ty trong việc khẳng định quyền hoặc điều khoản theo Điều khoản sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó.

Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản bị tòa án hoặc tòa án có thẩm quyền khác coi là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành vì bất kỳ lý do gì, thì điều khoản đó sẽ bị loại bỏ hoặc giới hạn ở mức tối thiểu sao cho các điều khoản còn lại của Điều khoản sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ và tác dụng.

26.Nhìn nhận

Khi sử dụng các dịch vụ của chúng tôi hoặc các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và đồng ý tuân theo các điều khoản dịch vụ này.

27.Liên hệ chúng tôi

Vui lòng gửi phản hồi, ý kiến, yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật qua email: [email protected].